jämlik vård

Välkommen till Doc-Connect vårdbemanning. Vår vision är att tillgången på vård och omsorg ska vara mer jämlik. Vi bemannar med läkare och sjuksköterskor samt socionomer, psykologer och medicinska sekreterare.